CV

Märta König
Född 1969, bor och arbetar i Stockholm

Utbildning:
1992-93  Konsthögskolan Stockholm, måleri
1988-90    Fria målarskolan Halmstad

Separatutställningar i urval:
2020 Galleri Hedengrens trappa
2019 Ingela S Gallery, Stockholm
2017  Galleri Candyland, Stockholm
2016  Galleri Anders Lundmark.net
2015  Galleri Art-on, Halmstad
2011  Galleri Persson, Malmö
2008  Galleri Anders Lundmark, Stockholm
2007  Galleri Vingen,  ALP galleri Peter Bergman, Solna (med Roger Hansson)
2006  Konstnärshuset, Stockholm, (med Roger Hansson)
2004  Stadsgalleriet, Halmstad
2002  Galleri Kungsgatan, Halmstad

Grupputställningar i urval:
2020, ”Märtas pojkar”, Urban Deli, Stockholm
2020, -19, -17, -16, -15, -14, -12, -11, -10, -08  Liljevalchs vårsalong, Stockholm
2014  Galleri Remi ”Vårsamling”, Östersund
2013  Galleri Domeij  ”3 målare”, Stockholm
2009  Galleri Art-on ”Halmstad-Sthlm”, Halmstad

Stipendier:
2019  Resestipendium, Konstakademien
2018 Längmanska kulturfonden, anslag till bok
2017  7 dagar Nordiska Akvarellmuséet
2017  Berlinstipendiet, Hallands konstförening
2014  Simone de Dardels stipendium, Konstakademien
2011  Folke Hellströms stipendium, Konstakademien
2006-07   Jenny Lindhs stipendium, Konstakademien

Representerad
Uppsala läns landsting, Uppsala kommun, Stockholm konst